Astma - Astma w literaturze

lekarze specjaliści > Astma >Astma w literaturze

Astma w literaturze

Więcej informacji na temat astmy można znaleźć w poniższych pozycjach:

1. Michael Cichorski, przeł. Sławomir Janeczek, Jak zapanować nad astmą : poradnik, Bellona, Warszawa 2008

2. Barbara Rowlands, przekł. Sławomir Janeczek, Astma i alergie: wszystko o chorobach, Bellona, Warszawa 2008

3. Linus Geisler, przekł. Arkadiusz Seroczyński, Astma, bronchit i rozedma: przyczyny, objawy, możliwości leczenia, najważniejsze leki, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, Raszyn 2007

4. red. nauk. Iwona Stelmach, Astma dziecięca : wybrane zagadnienia, PZWL, Warszawa 2007

5. Allen J. Dozor, Kate Kelly; przeł. Adam Tuz, Astma i alergia: postępowanie z dziećmi : kompletny program, który ma pomóc dziecku w prowadzeniu pełnego i aktywnego życia, Rebis, Poznań 2005

6. Wacław Droszcz, Paweł Droszcz, Astma: przyczyny, objawy, leczenie, tryb życia, PZWL, Warszawa 2004

7. Peter J. Barnes, Simon Godfrey, tł. Bernard Panaszek, Astma oskrzelowa, Urban and Partner, Wrocław 2001

8. Donald J. Lane, tł. Ewa Jarząbska, Astma, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999

Zobacz więcej

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl