Astma - Astma oskrzelowa

lekarze specjaliści > Astma >Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa, zwana także dychawicą oskrzelową lub po prostu astmą jest przewlekłą i zapalną chorobą dotykającą drogi oddechowe człowieka. Do głównych przyczyn zachorowalności na astmę można zaliczyć zwiększoną reaktywność oskrzeli, która z kolei prowadzić może do wciąż nawracających duszności, napadów kaszlu, które nasilają się w szczególności nocą oraz zaraz po przebudzeniu. Za częste napady duszności i kaszlu odpowiedzialne są komórki układu oddechowego, które wydzielają substancje będące przyczyną ograniczenia przepływu powietrza przez układ oddechowy. Powyższe objawy najczęściej ustępują po przeprowadzeniu specjalistycznego leczenia lub samoistnie np. wraz ze wzrostem wieku pacjenta. Co powinniśmy wiedzieć o astmie? Jak wygląda jej diagnoza i proces leczenia?
Jeszcze do niedawna stosowano podział astmy na cztery kategorie: sporadyczną, przewlekle lekką, umiarkowaną i ciężką. Dziś, w celu ułatwienia klinicznego postępowania wprowadzono nową klasyfikację dychawicy opartą bezpośrednio na metodach opanowania bądź złagodzenia objawów choroby. Tak więc w dniu dzisiejszym astmę oskrzelową można podzielić na taką, której objawy nasilają się w ciągu dnia, wpływają niekorzystnie na aktywność życiową, pojawiają się w nocy lub zaraz po przebudzeniu oraz na astmę, gdzie pojawia się obowiązek stosowania leków doraźnych, by opanować objawy choroby.
Lekarze podzielili astmę na kontrolowaną, częściowo kontrolowaną i niekontrolowaną.
Objawy astmy są charakterystyczne. Należą do nich napady duszności, których przyczyną jest nagły skurcz oskrzeli, kaszel oraz świszczący oddech. Same objawy choroby mogą łagodnieć lub samoistnie ustępować pod wpływem zażywanych przez pacjenta leków. Wzmożenie astmy może nastąpić w wyniku kontaktu z alergenem, którym może być sierść zwierząt, kurz, pyłki roślin, pierze ptactwa czy niektóre grupy pokarmowe. Objawy astmy nasilić się mogą również w trakcie aktywności fizycznej, kontaktu z mroźnym powietrzem w okresie zimowym oraz w trakcie infekcji układu oddechowego, za które odpowiedzialne są bakterie i wirusy. Nałogowe palenie papierosów czy wciąż nawracające choroby układu oddechowego mogą także zaostrzać objawy astmy. Niewskazane jest, by pacjenci cierpiący na astmę zażywali leki takie jak aspiryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne itd. Napadom astmy towarzyszy również ucisk w klatce piersiowej. Diagnoza astmy następuje w oparciu o dolegliwości, jakie zgłasza pacjent. Potwierdzić ją można jednak po przeprowadzeniu grupy specjalistycznych badań dodatkowych. Do najistotniejszych i najważniejszych z nich należy spirometria z próbą rozkurczową (badanie pojemności i objętości płuc), testy wziewne i skórne oraz określenie poziomu swoistych przeciwciał obecnych w surowicy krwi. Kluczową rolę w diagnostyce astmy oskrzelowej odgrywa także przeprowadzenie przez lekarza szczegółowego i odpowiedniego wywiadu lekarskiego oraz skierowanie pacjenta na dokładne badania specjalistyczne.

Zobacz więcej >>

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl